کمپین‌ها > تکنولوژی / گجت

اشاره

لطفا بنشینید! لازم نیست برای روشن و خاموش کردن وسایل برقی، روزی هزار بار از جایتان بلند شوید. یک «اشاره» کافی است.

تکنولوژی/گجت
839,888 از 50,000,000 تومان
2 %
7 روز باقی‌مانده