داستان موفقیت

داستان موفقیت حوالی ترمینال

داستان موفقیت
حوالی، مخاطبانش را زودتر از هر مجله ای شناخت.
ادامه داستان

داستان موفقیت جایزه چراغ 97

داستان موفقیت
هزینه های برگزاری جایزۀ چراغ، بر خلاف سال های گذشته که توسط چند سرمایه گذار محدود و بانیان آن تامین می‎شد، امسال با تامین مالی همگانی و توسط 105 نفر از همراهان این جایزه تامین شد.
ادامه داستان

بلاگ

عکس خبر

پاداش یا اهدا؟ مسئله این است

آکادمی

اگر تا به حال، در یکی از پلتفرم های تامین مالی جمعی، مثل راتا پروژه ای تعریف کرده باشید، با بسته های «پاداش» روبه‎رو شده اید. ما در این یادداشت می‎خواهیم بگوییم که این بسته ها چگونه تعریف می‎شوند و چرا صاحبان کمپین، باید برای تعریف بسته های پاداش ساعت ها فکر کنند.

ادامه مطلب
عکس خبر

انواع روش های تامین مالی جمعی | مدل مبتنی بر سهام

آکادمی

تامین مالی جمعی، چند مدل شناخته شده دارد.که در هر قسمت از آکادمی به سراغ یکی از آن ها می رویم.در این قسمت به سراغ مدل مبتنی بر سهام رفته ایم.

ادامه مطلب
عکس خبر

انواع روش های تامین مالی جمعی | مدل مبتنی بر وام دهی

آکادمی

تامین مالی جمعی، چند مدل شناخته شده دارد که در هر قسمت از آکادمی راتا به سراغ یکی از آن ها می رویم. در این قسمت به سراغ مدل مبتنی بر وام دهی رفته ایم.

ادامه مطلب
عکس خبر

انواع روش های تامین مالی جمعی | مدل مبتنی بر اهدا

آکادمی

تامین مالی جمعی، چند مدل شناخته شده دارد که در هر قسمت از آکادمی راتا به سراغ یکی از آن ها می رویم. در این قسمت به سراغ مدل مبتنی بر اهدا رفته ایم. اگر می خواهید با کم و کیف این مدل بیشتر آشنا شوید، ادامۀ این مطلب را بخوانید.

ادامه مطلب