برای تبلیغات چقدر ارتباط دارید؟ وبلاگ راتا

برای تبلیغات چقدر ارتباط دارید؟

جذب سرمایۀ مردمی شامل طیف مختلفی از فعالیت‌ها از جمله امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، روزنامه‌‌نگاری، شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین‌های سیاسی، بودجه راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، تولید آثار بصری، توسعۀ نرم‌افزارهای متن‌باز، توسعۀ اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه‌های شهری است.

تامین مالی جمعی یکی از روندهای محبوب روز دنیا است که با ظهور پلتفرم‌هایی نظیر کیک‌استارتر و زوپا در اواسط سال 2000 رشد چشمگیری داشت. با این حال، تاریخچۀ این موضوع احتمالا به سال 1700 برمی‌گردد. زمانی که جاناتان سوییفت صندوق وام ایرلندی را برای ارائه یارانه به خانواده‌های کم درآمد ایرلند تاسیس کرد. این نخستین فرم ثبت شده یارانه نقدی بود که برای ارائه خدمات مالی به افرادی که درآمد کم داشته و دسترسی به خدمات بانکداری سنتی نداشتند، ایجاد شد. اما قدیمی‌‌ترین پروژۀ انجام شده در این حوزه در مقیاس وسیع‌‌تر به سال 1885 جهت ساخت مجسمه آزادی باز می‌گردد. در این ﺳﺎل کمیتۀ ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی اﻋﻼم کرد بودجه ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. در آن زمان دولت تمایلی به صرف بودجۀ بیشتر برای این پروژه نداشت. به همین خاطر ﺟﻮزف ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر، سردبیر مشهور روزﻧﺎﻣۀ ﻧﯿﻮﯾﻮرک از ﻣﺮدم آمریکا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اهدای کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ جهت اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی ﺑﻪ ﭘﺎی کیوسک‌های  اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوﻧﺪ. ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﺑﯿﺶ از 100،000 دﻻر در ﻋﺮض پنج ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از 160،000 ﻧﻔﺮ، کمک‌های ﻣﺮدﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد که حجم قابل توجه آن دارای ارزش 1 ﯾﺎ کمتر از 1 دﻻر ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ پروژه از ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.

«موفق» شدن یک کمپین کراودفاندینگ، به این سادگی‌ها نیست! هرچند، خیلی هم سخت و پیچیده نیست. فقط کافی است قبل از آن، با سایر صاحبان کمپین موفق مشورت کنید.

تعریف مبلغ هدف کمپین کراودفاندینگ، به جز ایدۀ پروژه، به شبکۀ ارتباطات صاحبان کمپین وابسته است. حتما قبل از تعریف کمپین، روابط اطرافتان را در نظر بگیرید. اگر آدم‌های کمی شما را می‌شناسند، عدد بزرگی تعریف نکنید.

در نظر داشته باشید که معمولا سی درصد اولیۀ کمپین به وسیلۀ تبلیغات شما در شبکه‌های اجتماعی و توسط دنبال‌کنندگانتان و نیز دوستان، آشنایان و اعضای خانواده پر می‎شود.
 

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان