جشنواره گروهی راتا وبلاگ راتا

جشنواره گروهی راتا

سامانه تامین مالی جمعی راتا تا کنون 30 دوره کمپین موفق همراه با رضایت کمپینرها و حامیان اعتماد شکل گرفته در طی سه سال فعالیت مستمر راتا می باشد.

جشنواره گروهی راتا

راتا با در نظر گرفتن جشنواره گروهی با کاهش هزینه های جمعی تبلیغات گروهی برای پیش فروش محصولات شما مکان مناسبی است.

در این جشنواره داستان کسب و کار شما نوشته می شود و بستر معرفی شما به گروه بزرگتری از حامیان فراهم می شود. حامیان با توجه به پاداش و تخفیف هایی که دارند محصول یا خدمات شما را پیش خرید می کنند. و در پایان جشنواره شما به انجام تعهدات خود می پردازید.

جشنواره گروهی راتا

با توجه به تجربه ای که داریم توانسته ایم موفقیت های قابل قبولی را داشته ایم و برآن شدیم تا با استفاده از تجربه قبلی خود کمپین گروهی بزرگی را برپا کنیم. 

جشنواره راتا

حامیان شما به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کسانی که با مشاهده تبلیغات تنها برای حمایت از کسب و کار شما به صفحه راتا می آیند.

2- کسانی که برای خرید مناسب و هدفمند به دعوت شما لبیک می گویند.

جشنواره گروهی راتا

داستان کمپین های موفق و رکورد شکن را می توانید در وبلاگ راتا ملاحظه کنید.

راتا

افراد با اهداف مختلفی در جشنواره راتا شرکت می کنند که از مهمترین آنها اعتماد و اعتبار راتا است.

جشنواره پیش فروش راتا

برای آنکه مسیر موفقیتتان را کوتاه کنید و در این مسیر ریسک ها را کاهش دهید و با داشتن مشتریان بالقوه تولیدات اولیه خود را به راحتی بفروش برسانید.

پیش فروش راتا

شاید برایتان سئوال پیش بیاید که چرا باید با وجود کمپین های مختلف مجازی در جشنواره راتا ثبت نام کنید و به ما اعتماد کنید. 

راتا

خدمات راتا تنها به زمان جشنواره محدود نمی شود بلکه پس از پایان جشنواره راتا مال غرفه فروش مشا می شود. 

پیش فروش

راتا پیش فروش

جشنواره گروهی راتا

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان