راتا جای چه پروژه‌هایی است

راتا به طور کلی از دو نوع ایده حمایت می‌کند. نوع اول اهدا است که پروژه‌های تعریف شده در این بخش معمولا در دسته‌بندی نیکوکارانه و یا فعالیت‌های اجتماعی مثل حمایت از محیط زیست قرار می‌گیرند. حامیان این ایده‌ها، هدفشان تنها اهدای سرمایه‌شان در راستای یک اقدام نوع‌دوستانه بوده و در صورت موفقیت این کمپین‌ها و جمع‌آوری سرمایه مورد نیاز پاداشی برای حامیان راتا در نظر گرفته نخواهد شد.
نوع دوم بخش پاداش است. صاحبان ایده در این بخش، برای حامیانشان پاداشی در نظر می‌گیرند (که معمولا نمونه‌ای از محصول یا نتیجۀ پروژه است). صاحبان ایده بعد از اتمام پروژه، باید پاداشی را که در آغاز کمپین تعریف کرده‌اند، به پاس قدردانی از حمایت حامیان برای آن‌ها ارسال کنند.
راتا از حیث موضوعی برای صاحبان ایده محدودیتی ندارد و آن‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف، کمپین‌هایشان را تعریف کنند. لیست موضوعات و پروژه‌های ممنوعه را می‌توانید از اینجا ببینید.