راهنمای استفاده از راتا

حامیان:
 توضیحات کمپین را بخوانید و در صورتی که دربارۀ کمپینی سوالی داشتید، قبل از حمایت حتما آن را مطرح کنید. ایده‌هایی که در راتا جمع‌سپاری می‌شوند در مرحلۀ اول توسط راتا تائید شده و صاحبان کمپین احراز هویت شده‌اند، اما راتا در قبال انتخاب شما مسئولیتی ندارد. در صورتی که پروژه‌ای بتواند مبلغ هدف خود را جمع‌سپاری کند، پول به حساب او ریخته می‌شود و در صورتی که مبلغ مورد نظرش را نتواند جمع‌سپاری کند، در صورتی که کمپین «همه یا هیچ» باشد، پول به حساب حامیان باز می‌گردد.
صاحبان ایده:
باید به شکل شفاف و واضح، ایدۀتان را توضیح دهید. برای جذب حامیان باید بگویید پول جمع‌سپاری شده قرار است صرف چه کاری شود. شما بعد از تعریف پروژه در پلتفرم راتا و در صورت تائید آن، باید به دنبال جذب حامیان احتمالی‌تان بگردید. با طراحی کمپین تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی و باز کردن پای مخاطبانتان به صفحۀ کمپین، آن‌ها را به حمایت از کمپین خود مُجاب کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای جامع صاحبان کمپین را بخوانید.)
هرکدام از ایده‌های طرح شده در راتا، در مدت زمانی که خود صاحب ایده مشخص کرده، بتواند سرمایۀ لازم را از طرف حامیان کسب کند، پول جمع‌آوری شده به حسابش واریزمی‌شود. اگر مقدار کمتری از پول لازم برای انجام آن ایده جمع شود، دو حالت پیش می‌آید:
یک. اگر کمپین طراحی شده از نوع «همه یا هیچ» باشد، پول جمع شده به حامیان برگردانده می‌شود، چرا که در این شرایط اگر طراح ایده همۀ پول را نداشته باشد، با بخشی از آن ایده‌اش هیچ پیشرفتی نخواهد داشت.
دو. اگر کمپین طراحی شده از جنس «شناور» باشد، با بخشی از سرمایۀ جمع شده نیز قسمتی از ایدۀ اولیه پیش می‌رود. در این صورت برای پیشرفت همان قسمت از ایده، مبلغ جمع شده به صاحب ایده پرداخت می‌شود.