سرمایه‌گذاری جمعی مبتنی بر سهام وبلاگ راتا

سرمایه‌گذاری جمعی مبتنی بر سهام

از زمانی که اولین پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی مبتنی بر سهام (سهام محور) آنلاین در فرانسه در سال 2008 تاسیس شد، سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور به سرعت به عنوان مکانیزم تأمین مالی سهام برای سرمایه گذاری در مراحل اولیه کارآفرینی در سراسر جهان جای خود را باز کرده است و این امکان را ایجاد کرده تا کسب‌و‌کارها برای رشد و گسترش، سرمایه جذب کنند.

برخی از کسب‌وکارها واقعاً پس از کمپین‌های سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور به رشد بالایی رسیده اند، اگرچه در این میان بسیاری نیز شکست خورده‌اند. پایگاه سرمایه گذاران از سرمایه گذاران غیرمجاز و معتبر و همچنین سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مانند سرمایه‌گذاران فرشته و صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر تشکیل شده است.

بازار سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور در اوایل سال 2010 به شدت در سراسر جهان رشد کرد. از سال 2016 به بعد، حجم سرمایه‌گذاری در برخی مناطق به دلیل عدم اطمینان نظارتی و محدودیت‌ها با کاهش روبرو شد. بزرگترین کشورها برای سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور، انگلستان (378 میلیون یورو در سال 2017) و ایالات متحده (209 میلیون یورو در سال 2017) هستند. شکل 1، حجم سرمایه‌گذاری سالانه سهام‌محور را براساس منطقه نشان می‌دهد.

شکل 1. حجم سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور (میلیون یورو)

اصول سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور

در حالی‌که شیوه‌هاو قراردادهای مختلف و متنوعی در سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور در پلتفرم‌ها و کشورهای مختلف وجود دارد، اما اصول خاص و مشخصی به طور گسترده تدوین شده است. شکل 2، فرآیند سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور را نشان می‌دهد.

شکل 2. فرایند سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور

نقطه ارتباط اولین بین سرمایه‌پذیر و پلتفرم‌ها معمولاً ورودی است: سرمایه‌پذیران علاقمند با پلتفرم تماس می‌گیرند. پلتفرم‌ها، سرمایه‌پذیران علاقمند به انجام یک کمپین را با توجه به ارزیابی‌های ویژه قانونی و مالی متفاوت آزمایش و فیلتر می‌کنند. اگر نتیجه ارزیابی مطلوب باشد، سرمایه‌پذیر برای تهیه و اجرای کمپین سرمایه‌گذاری جمعی آماده می‌شود. قیف انتخاب اولیه پلتفرم‌ها اغلب بسیار انتخابی است. در اروپا در سال 2017، 6 درصد از سرمایه‌پذیران متقاضی توسط پلتفرم‌ها با صلاحیت شناخته شدند تا کمپینی راه‌اندازی کنند. اکثر پلتفرم‌های های سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور تحت مدل همه یا هیچ چیز  کار می‌کنند، که در آن کمپین برای دستیابی به موفقیت باید بودجه به حداقل هدف از قبل تعیین شده برسد. اگر حداقل هدف تعیین شده، محقق نشود، وجوه جمع‌آوری شده به سرمایه‌گذاران بازگردانده می‌شود. مدل درآمد پلتفرم‌ها معمولاً بیشتر به هزینه های موفقیت یا لیست هزینه های سرمایه‌پذیران بستگی دارد. در مقایسه با اشکال سنتی سرمایه‌گذاری سهام در مرحله اولیه، ماهیت فرایند سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور آنلاین استاندارد، منجر به هزینه‌های معامله بسیار پایین می‌‌شود. در واقع، هزینه‌های معاملاتی پایین سمت سرمایه‌گذار، همراه با حداقل آستانه‌های سرمایه‌گذاری پائین، عوامل کلیدی امکان مشارکت جمعیت زیادی در سرمایه گذاری جمعی سهام‌محور است. بر این اساس، قدرت چانه زنی سرمایه‌گذاران، قبل و بعد از سرمایه‌گذاری معمولاً کم است. از آنجا که سرمایه‌پذیران‌ و پلتفرم‌ها از قبل جزئیات کمپین را تعریف می‌کنند، سرمایه‌گذاران احتمالی نمی‌توانند شرایط یا معاهدات معامله را تحت تأثیر قرار دهند. حقوق عمومی سهامداران بسته به کشور و پلتفرم متفاوت است. در حالیکه برخی از پلتفرم‌ها خواستار استفاده از کلاس سهام مشابه برای سرمایه گذاران سرمایه گذاری جمعی سهام‌محور همانند سایر سرمایه گذاران سهام هستند، برخی دیگر توافقنامه‌های سهامداران را ارائه می‌دهند که در آن سهام ارائه شده از طریق سرمایه‌گذاری جمعی از کلاسی جداگانه و بدون حق رأی است.

مشخصه‌ها و انگیزه‌های سرمایه‌گذار

مشخصه‌های سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور، گروه بسیار متنوعی از افراد با سطوح مختلف سوابق حرفه‌ای و آموزشی هستند. تاکنون، اکثر سرمایه‌گذاری های سرمایه گذاری جمعی سهام‌محور توسط افرادی انجام شده است که هیچ گونه ارتباط حرفه‌ای با سرمایه گذاری نداشته‌اند. با این حال، پلتفرم‌ها همچنین سرمایه‌گذاران فرشته و سرمایه‌گذاران خطرپذیری را که به دنبال متنوع‌سازی پرتفولیو و راحتی فرآیندهای سرمایه‌گذاری آنلاین استاندارد هستند، جذب می‌کنند. 
سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور عمدتا مرد هستند، هرچند که سهم سرمایه‌گذاران زن در حال رشد است. سن سرمایه‌گذاران متفاوت است اما به طور متوسط در حدود 40 سال است و تجربه سرمایه‌گذاران نیز از هیچ تا زیاد تغییر می‌کند.

انگیزه‌های ناهمگن

انگیزه های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور بسیار ناهمگن است، و هم بین سرمایه‌گذاران و هم بین کمپین‌ها متفاوت است. بر این اساس، تحقیقات نشان داده است که انگیزه سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با هدف کسب بازده مالی است، و عمدتاً به دلایل ذاتی مانند کسب رضایت شخصی یا ترکیبی از هر دو است. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که انگیزه‌های سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور عوامل مختلفی مانند توانایی دریافت شناخت، جهت تأثیر بر نتایج کمپین، جهت ایجاد یک تصویر آنلاین و دریافت بازده یا پاداش، و نه انگیزه‌های نوع دوستی است. از طرف دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران تامین مالی جمعی سهام‌محور ممکن است از روی تمایل به حمایت از توسعه پایدار در جهان سرمایه‌گذاری کنند. بدین ترتیب، شاید به دلیل تحول سریع صنعت و یا ناهمگنی‌های ذاتی، هنوز در مورد انگیزه‌های سرمایه ‌گذاران در تأمین مالی سرمایه جمعی اتفاق نظر وجود ندارد.

ارتباط سرمایه‌گذاران با سرمایه‌پذیران

در حالی‌که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در تامین مالی جمعی سهام‌محور از محل خانواده، دوستان و سایر ارتباطات اجتماعی کارآفرینان است، بیشتر فعالیت سرمایه‌گذاری توسط«جمعیت واقعی » انجام می‌شود. طبق نظرسنجی انجام شده 4 درصد از سرمایه‌گذاران تامین مالی جمعی سهام محور اعضای خانواده یا دوستان متقاضی سرمایه هستند. مجموعه داده از پایگاه داده یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور در استرالیا نشان می‌دهد که 3 درصد از سرمایه‌گذاران تأمین مالی جمعی سهام‌محور به نوعی به سرمایه‌پذیران ارتباط داشته‌اند.
بنابراین، در حالی که برخی از سرمایه‌گذاری های این مدل از طریق ارتباطات و فعالیت‌های بازاریابی سرمایه‌پذیران ناشی می‌شود، پلتفرم‌ها نقشی اساسی در جذب سرمایه‌گذاران احتمالی به وب سایت‌های کمپین دارند. در نتیجه، کارآفرینانی که فقط به شبکه‌های موجود خود اعتماد می‌کنند، تلاش می‌کنند روابط جدیدی ایجاد کنند و با جذب سرمایه‌گذاران جدید از طریق پلتفرم، شبکه‌های خود را گسترش دهند.

رفتار سرمایه‌گذاری

ارزیابی صلاحیت محدود توسط سرمایه‌گذاران

اگرچه بازار سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور از نظر اندازه و اعتبار در حال رشد است و پیامدهای قابل توجهی برای سرمایه‌پذیران دارد، اما از نظر سرمایه‌گذاران فردی، محدودیت دارد. این معمولاً یک فعالیت پراکنده است و اکثر سرمایه‌گذاران فقط در یک یا چند کمپین سرمایه‌گذاری‌ جمعی سهام‌محور در هر پلتفرم با مبالغ سرمایه‌گذاری نسبتا کم سرمایه گذاری می‌کنند. در واقع، اکثر سرمایه‌گذاران مبالغی را که از طریق سرمایه گذاری جمعی سهام محور سرمایه‌گذاری می‌کنند، «کوچک» توصیف می‌کنند و نمایانگر بخش کوچکی از پروتفولیو سرمایه‌گذاری کلی آنها است.

بر این اساس و مطابق با نظریه عقلانیت محدود، فرایند ارزیابی هدف سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور بسیار محدود است. نتایج یک نظرسنجی نشان داد که به طور متوسط، سرمایه گذاران کمتر از یک ساعت برای مطالعه طرح کسب‌وکار، کمتر از یک ساعت در صفحه کمپین و کمتر از یک ساعت برای مطالعه صفحه اصلی سرمایه‌گذاری وقت می‌گذرانند. از طرف دیگر، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی سهام‌محور، معمولاً زمان و تلاش قابل توجهی را برای ارزیابی هر سرمایه‌گذاری قبل از تصمیم گیری در مورد مناسب بودن آن برای سرمایه‌پذیران اختصاص می‌دهند، بدین ترتیب سطح خاصی از تضمین کیفیت برای کمپین‌های موجود در پلتفرم‌ها به سرمایه گذاران ارائه می‌شود. 

تلاش در ارتباطات یک به یک بین سرمایه گذاران با مبالغ کم و سرمایه‌پذیران معنای اقتصادی چندانی در سرمایه گذاری جمعی سهام محور ندارد. بر این اساس، اکثر سرمایه گذاران سرمایه گذاری جمعی سهام محور مستقیماً با کارآفرین ارتباط برقرار نمی‌کنند با این حال، کارآفرینان و سرمایه گذاران از ارتباطات شبه شخصی دیجیتال مانند فیلم ها، کانال‌های آنلاین ارتباط با سرمایه‌گذاران و رسانه های اجتماعی استفاده می‌کنند که که سرمایه گذاران را قادر می سازد دیدگاهی در مورد سرمایه گذاری و مدیریت آن شکل دهند.

عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط تأمین سرمایه جمعی سهام محور بسیار زیاد است، چون سرمایه گذاران معمولاً فرایندهای طولانی ارزیابی هدف را انجام نمی‌دهند و در ارتباطات شخصی شرکت نمی‌کنند در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش پیدا نمی‌کند. اما از جمله معیارهای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌توان به مواردی مانند وجود اطلاعات قابل درک در صفحه و مطالب کمپین، وضوح و منحصر به فرد بودن ایده و محصولات تجاری، ویژگی‌های کارآفرین و تیم، توضیح برای استفاده برنامه‌ریزی شده از سرمایه جمع شده، قابلیت اطمینان ادراک شده و حضور سرمایه گذار معتبر اشاره کرد. 

سرمایه‌پذیران باید از طرق مختلف جذابیت فرصت سرمایه‌گذاری را برای سرمایه گذاران احتمالی نشان دهند. سرمایه انسانی کارآفرینان، با توجه به آموزش کسب و کار و تجربه کارآفرینی اندازه گیری می‌شود، به عنوان یک سیگنال کم ابهام از کیفیت سرمایه‌گذاری عمل می‌کند و در نتیجه  به سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سرمایه فکری سرمایه‌پذیران ضمن ایجاد موانع ورود برای رقبا، می‌تواند نشانه قابلیت های نوآوری، مهارت‌های مدیریتی و کیفیت کلی سرمایه گذاری باشد 

از آنجا که شکست تجاری می‌تواند نشانه فقدان مهارت کارآفرینی باشد، سرمایه‌گذاران سرمایه گذاری جمعی سهام محور، به کارآفرینانی که قبلاً تجربه شکست تجاری را داشته اند، تخفیف می‌دهند، مگر اینکه سرمایه‌گذاران شواهدی دریافت کنند که این شکست به دلیل بدشانسی به جای کمبود مهارت کارآفرینی بوده است. علاوه بر این، زمانی که کارآفرینان با ارائه اطلاعات مالی دقیق به دنبال کاهش عدم اطمینان هستند، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهندریسک‌های بالقوه موجود در سرمایه گذاری جمعی سهام محور را بپذیرند. 

بروزرسانی‌های منتشر شده توسط کارآفرینان در طول کمپین تأثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه‌پذیر دارد، زیرا آنها می توانند پیام هایی را در مورد ارزش سرمایه گذاری قابل اعتماد و شفاف را به سرمایه گذاران احتمالی منتقل کنند. بروزرسانی مطالب مهم و بروزرسانی تحولاتی که در طول کمپین اتفاق افتاده است، بیشترین اهمیت را برای سرمایه گذاران دارد. سرمایه گذاران فرشته و سرمایه‌گذاران خطرپذیر معمولاً ارزیابی صلاحیت را به صورت گسترده و یا در حد متوسط انجام می‌دهند و آن دسته از کسب‌و‌کارهایی که پیش از این توانسته‌اند نظر مثبت سرمایه‌گذاران فرشته یا خطرپذیر را به خود جلب کنند به  به احتمال زیاد خواهند توانست با موفقیت سرمایه مورد نیاز خود را در کمپین‌های سرمایه گذاری جمعی جمع آوری کنند، زیرا حضور سرمایه گذاران حرفه ای به کاهش اثر سوء عدم تقارن اطلاعات کمک می‌کند.

اهمیت اقدامات سایر سرمایه‌گذاران

اکثر پلتفرم‌های سرمایه گذاری جمعی سهام محور امکان شفافیت دیجیتال را فراهم می‌کنند، به طوری که همه سرمایه گذاران احتمالی معمولاً می‌توانند در زمان واقعی، کل مبلغ سرمایه گذاری شده ، تعداد سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری هایی را که قبلاً به یک کمپین متعهد شده اند، و نظرات مربوط به سرمایه گذاری توسط کاربران دیگر را ببینند.. هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، سرمایه گذاران تامین مالی جمعی سهام محور نه تنها اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری موجود و ویژگی‌های از پیش تعیین شده کمپین را در نظر می‌گیرند، بلکه پویایی بودجه درون کمپین را نیز در نظر می گیرند، بنابراین حداقل تا حدی به رفتار دیگران اعتماد می کنند. به طور خاص، سرمایه گذاران بعدی این فرصت را دارند که در تصمیم گیری خود، رفتار سرمایه گذاران قبلی را در نظر بگیرند. کمپین‌هایی با تعداد سرمایه‌گذار اولیه‌ی بیشتر، احتمال موفقیت بیشتری دارند، به دلیل اینکه سرمایه گذاری های اولیه سیگنالی از اعتماد و اطمینان را به سرمایه گذاران احتمالی بعدی می‌فرستند و به دلیل اینکه ممکن است سرمایه گذاران اولیه به تبلیغات دهان به دهان در کمپین بپردازند. به ویژه سرمایه گذاران باتجربه اولیه، تأثیر زیادی در تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران بعدی دارند.

علاوه بر این، اندازه سرمایه‌گذاری‌های قبلی، می‌تواند فعالیت سرمایه‌گذاری بعدی را در سطح کمپین پیش بینی کند، زیرا ممکن است سرمایه گذاری های بزرگ نشانه سرمایه گذاری باشد که دیگران، دانش وی را ندارند. به همین ترتیب، مدت زمانی که از آخرین سرمایه گذاری در یک کمپین می‌گذرد، تأثیر منفی بر احتمال و اندازه سرمایه گذاری های بعدی دارد ، زیرا عدم وجود سرمایه‌گذاری می‌تواند نشان دهنده کمبود سرمایه گذارانی با سیگنال مثبت باشد. در حقیقت در اینجا دنباله‌روی از نظرات جمع دیده می‌شود و همانگونه که استیونسون و همکارانش (2019) اصطلاح «تعصب جمعیت » را برای اشاره به تمایل فرد به پیروی از نظرات جمعیت علی رغم وجود شاخص‌های مخالف کیفی را بکار می‌برد. در نتیجه این امر ممکن است سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت پائین نیز رخ دهد.

اکثر پلتفرم‌ها میزگردهای بحث و گفتگو دارند که در آن کاربران می‌توانند از کارآفرینان سوال کنند و فرصت سرمایه گذاری را با سایر کاربران در میان بگذارند. بحث ها تأثیر مثبتی بر فعالیت سرمایه گذاری دارند، اگرچه تأثیر آن به موضوع بحث بستگی دارد. به ویژه اظهارنظرهای مثبت توسط سرمایه گذاران قبلی تأثیر مثبتی دارد، زیرا ممکن است حاوی اطلاعات مثبتی در مورد جذابیت سرمایه گذاری باشد.

تعصب محلی

تقریباً مانند سرمایه‌گذاران در اشکال دیگر سرمایه گذاری، سرمایه گذاران تامین مالی جمعی سهام محور با تعصب محلی روبرو هستند. دلایل تمایل سرمایه گذاران تأمین مالی جمعی سهام محور، برای کسب‌و‌کارهای مستقر در  محل جغرافیایی نزدیک به آنها شامل دسترسی به اطلاعات بهتر و ملموس‌تر و توانایی نظارت بهتر بر سرمایه گذاری است. اثر تعصب محلی برای سرمایه گذاران باسواد مالی ضعیف تر است، شاید به این دلیل که احتمال بیشتری دارد که از طریق متنوع سازی پرتفولیو، کاهش ریسک را دنبال کنند.  جنبه متمایز تعصب محلی، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در داخل است. این ترجیح از مزایای نزدیکی جغرافیایی و مشکلات ناشی از تفاوت در چارچوب های قانونی و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارزی ناشی می‌شود.
جالب توجه است که گرچه سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری در داخل، به فاصله جغرافیایی حساس هستند، اما فاصله در سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی مهم نیست، دلیل این امر شاید دشواری استفاده از دانش محلی در هر سرمایه گذاری برون مرزی باشد.
در حالیکه، سهم سرمایه گذاری‌های  برون مرزی در حال رشد است، اما ایالات متحده هنوز به شدت در داخل کشور متمرکز است، و در میان پلتفرم‌های اروپایی در سال 2017 نیز، سرمایه‌گذاری های برون مرزی، 9 درصد جریان خروجی تامین سرمایه و 16 درصد جریان ورودی تامین سرمایه و در میان پلتفرم های آسیا و اقیانوسیه نیز به ترتیب 31 درصد و 22 درصد است.
سرمایه گذاری برون مرزی در مقایسه با سرمایه‌گذاری داخلی، تعداد زیادی فرصت سرمایه گذاری را ایجاد می‌کند، توجهی که سرمایه گذاران برون مرزی به کمپینه‌ای خارجی می‌کنند عامل مهمی در انتخاب گزینه سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران می‌شود.

مقایسه اشکال تأمین مالی سهام محور در مراحل اولیه

سرمایه گذاری جمعی سهام محور تا حدودی بازاری مشابه با اشکال سنتی تامین مالی کارآفرینانه به ویژه سرمایه گذاران فرشته، سرمایه گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خرد دارد. جدول 1، خلاصه ای مقایسه ای از اشکال مختلف تأمین مالی سهام محور در مراحل اولیه را نشان می‌دهد. شباهت های مهم بین اشکال بصورت ایتالیک مشخص شده‌اند.

از چندین جنبه، سرمایه‌گذاران سرمایه گذاری جمعی سهام محور با سرمایه گذاران خرد شباهت دارند. هر دو با استفاده از پول خود سرمایه گذاری نسبتاً کوچک با ریسک بالا انجام می‌دهند و فعالیت سرمایه‌گذاری شغل اصلی آنها نیست. در حالی که برخی از سرمایه گذاری های آنها با نگاه بازگشت سرمایه صورت می‌گیرد، اما هر دو مورد می‌توانند تنها برای حمایت از سرمایه گذاری هدف نیز سرمایه گذاری کنند. هر دو شکل سرمایه‌گذاری نامبرده تلاش خیلی کمی برای ارزیابی هدف انجام می‌دهند، اگرچه تصمیمات سرمایه گذاران سرمایه گذاری جمعی سهام محور نیز ممکن است تا حدی به دانش آنها از پلتفرمی که قبلاً هدف را ارزیابی کرده، متکی باشد.

تمایز کلیدی بین سرمایه‌گذای سهام محور و بیشتر اشکال سنتی تامین سرمایه در مراحل اولیه در ماهیت دیجیتالی سرمایه‌گذاری جمعی آنلاین است که امکان سرمایه گذاری را برای تعداد زیادی از افراد بدون تعاملات شخصی کارآفرین و سرمایه گذار و با درجه بالایی از شفافیت  برای سرمایه گذاران را امکان پذیر می‌کند. 

در این زمینه شایان ذکر است که از دیدگاه یک سرمایه‌پذیر کارآفرینان، اشکال مختلف تأمین مالی لزومی ندارد که از یکدیگر جدا باشند. سرمایه‌پذیران کارآفرینانه می‌توانند بسته به مراحل مختلف چرخه حیات از منابع مختلف، بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند. مشخص شده است که سرمایه‌پذیرانی که موفق به تامین سرمایه مورد نیاز خود از طریق سرمایه‌گذاری جمعی سهام محور شده‌اند، در دوره‌های بعدی تامین سرمایه خود جذب سرمایه از سوی  سرمایه‌گذاران فرشته یا سرمایه گذاران خطرپذیر داشته‌اند، در حالی که سرمایه‌پذیرانی که در کمپین های سرمایه گذاری جمعی سهام محور ناموفق می‌شوند، فرصت استفاده از سرمایه‌گذاران بعدی را نداشته باشند. 
 

ویژگی‌ها

سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری جمعی سهام محور

سرمایه‌گذار خرد

سرمایه‌گذار فرشته

سرمایه‌گذار خطرپذیر

مشخصه‌های سرمایه‌‌گذار
سابقه سرمایه‌گذار
غالبا با تحصیلات بالا، و بدون سابقه کارآفرینیغالبا با تحصیلات بالا و با سابقه کارآفرینیتحصیلات بالا، تجربه قبلی از کارآفرینی، مشاوره، و صنعتتجربه قبلی از تامین مالی، مشاوره و صنعت
ناهمگنی فضای سرمایه گذاربسیار زیاد: جمعیت متشکل از انواع مختلفی از سرمایه گذارانزیاد: پیشینه‌های مختلف جمعیتی، میزان سرمایه‌گذاری و مهارت‌های مختلفنسبتا زیاد، تنوع در انگیزه، شایستگی و فعالیت سرمایه‌گذاریکم (اگرچه دسته بندی وجود دارد):
شرکتهایی با هدف کسب سود و تلاش برای استخدام پرسنل مناسب متحد شده اند
منبع تامین سرمایهپول خود سرمایه‌گذارپول خود سرمایه‌گذارخود سرمایه‌گذارپول دیگران در صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر جمع می شود
مرکزیت فعالیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذارمرکزیتی وجود ندارد: مشارکت محدود در زمان و پولمرکزیتی وجود ندارد: مشارکت محدود در زمان و پولغالبا مرکزیمرکزیت بالا: هدف اصلی شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
مشخصه های سرمایه‌پذیر
سطح ریسک
ریسک بسیار بالاریسک بسیار بالاریسک بالانسبتا ریسک بالا
مرحله جرخه حیاتمراحل اولیهمرحله اولیه؛ زودتر از سرمایه‌گذاران فرشتهمرحله زودتر از سرمایه‌گذاران خطرپذیر اولیه؛مرحله اولیه ؛ پس از سرمایه‌گذاران فرشته
فرایند تصمیم سرمایه‌گذاری
انگیزه برای سرمایه‌گذاری
متفاوت؛ شامل ذاتی و خارجیمتفاوت؛ شامل ذاتی و خارجیبازده مالی و انگیزه‌های ذاتی و درونی مهم استبازده مالی خیلی مهم است
گستره ارزیابی هدفارزیابی توسط شخص، محدود و ارزیابی توسط پلتفرم، محدودارزیابی توسط شخص، محدودارزیابی توسط فرد، متوسط و احتمالا از جانب شبکه فرشتگان، حمایت می‌شودارزیابی گسترده که اغلب توسط کارکنان و مشاوران خارجی صورت می‌گیرد
معیار کلیدی سرمایه‌گذاریسریع در مشاهده‌ی ویژگیهای کمپین و سرمایه‌پذیرمشخصه‌های مالی، اجتماعی و محیطی و تیمی سرمایه‌پذیرکارآفرین، تیم، محصول، بازار، طرح تجاری، فرصت‌های خروجمحصول، بازار، کارآفرین، تیم، باذده مورد انتظار، فرصتهای خروج
مشخصه‌های مکانیزم سرمایه‌گذاری
نقش دیجیتالی‌شدن
مرکزی؛ همه یا بیشتر فعالیت ها از طریق پلتفرم آنلاین، که امکان ایجاد حجم بالا و شفافیت را می‌دهدمحدود؛ تعاملات حضوری از طریق ارتباطات شخصی یا سازمان هامحدود اما در حال ظهور؛ تماس های رو در رو مهم است، برخی در حال شروع استفاده از پلتفرم‌ها هستندمحدود؛ شبکه‌های اجتماعی، تماس مستقیم و  ارتباط فعالانه مهم است
هزینه تراکنش‌هابسیار پائین بخاطر فرایندهای استانداردو اتوماتیک و ماهیت آنلاین ارتباطاتکم؛ به دلیل ارتباطات نزدیک پیش از سرمایه‌گذاری، نیاز کمی به غربالگری و پایش استنسبتا کم؛ هزینه های اداری کم هستندبالا؛ هزینه‌ها شامل هزینه‌های مشاوره هستند
قدرت چانه‌زنی سرمایه‌گذاران شخصیبسیار پائین؛ شرایط معامله از پیش توسط سرمایه‌پذیر تعیین شدهمتوسط؛ سرمایه‌گذاری کوچک اما فرصتی برای درخواست اطلاعاتنسبتا بالا؛ مذاکرات شخصی پیش از معاملهبسیار بالا؛ فرایندهای شکل‌دهی تماس رسمی، شرط سهام بالا ، زمان اختصاص داده شده برای مذاکرات
ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر ارتباط پیش از سرمایه‌گذاریغالبا بدون ارتباطغالبا یک ارتباط خانوادگی یا دوستی وجود داردغالبا یک ارتباط یا دانش کارآفرینی وجود داردگاهی دانش قبلی کارآفرین وجود دارد
ارتباط در طول فرایند سرمایه‌گذاریمعمولا بدون هیچ ارتباط شخصیسطوح مختلف ارتباط اجتماعیفعال، جلسات رودر روخیلی فعال، جلسات رو در رو بسیار
مشارکت پس از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذارانخیلی محدود، منفعلمختلف اما اغلب محدود و گاه منفعلاغلب فعال از طریق موقعیت هیات مدیره و یا نقش مشاوراغلب فعال از طریق موقعیت هیات مدیره و یا نقش مشاور؛ کنترل

 

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان