قوانین و مقررات برای حامیان

قوانین و مقررات برای حامیان:
حامیان کمپین‌های کراودفاندینگ، لازم است پیش از همراهی با پروژه‌ها موارد زیر را در نظر بگیرند:
•    راتا شرایط کلی صاحبان ایده را بررسی می‌کند. با این حال راتا تنها می‌تواند هویت اشخاص را تا زمان آغاز پروژه بررسی کند. وقتی شما از پروژه حمایت می‌کنید، به صاحبان ایده اعتماد کرده‌اید. مسئولیت حمایت از پروژه بر عهدۀ خود شماست و راتا  مسئولیتی در بررسی دعوی حامیان، حل اختلاف یا بازپرداخت پس از موفقیت کمپین ندارد. (در صورت شکست کمپین، حمایت صورت گرفته به حساب حامیان باز می‌گردد.)
•    در مدل پاداش، صاحبان ایده موظف هستند به تعهدات خود در قبال ارسال پاداش به حامیان عمل کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که چون محصول نهایی در زمان حمایت از ایده آماده نیست، ممکن است نتیجۀ نهایی دقیقا با انتظار ذهنی حامیان منطبق نباشد یا زمان وعده داده شده تمدید شود و یا به دلایل پیش‌بینی نشده‌ای، پروژه به انتها نرسد.
•    در صورتی که پروژه تعریف شده در مدل جمع‌آوری سرمایۀ، نتواند در مدت زمان تعیین شده سرمایه مورد نظر خود را جذب کند، کمک حامیان در حساب کاربری آن‌ها باقی می‌ماند. آن‌ها می‌توانند این کمک را به کمپین دیگری اختصاص دهند، یا درخواست بازگشت وجه دهند و پول به حساب بانکی‌شان بازگردد. دقت داشته باشید که بازگشت وجه ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان می‌برد و مشخصات حامی و صاحب حساب بانکی معرفی شده باید یکسان باید.
•    در صورتی که صاحبان ایده بعد از جمع‌آوری مبلغ مورد نظرشان و در حین انجام پروژه متوجه شوند تکمیل پروژه (به دلایلی که می‌بایست به حامیان توضیح دهد) امکان‌پذیر نیست، باید سرمایۀ باقی مانده از جمع‌سپاری را میان حامیان بر اساس میزان مشارکتشان توزیع کند.
•    اگر کمپینی بتواند سرمایۀ مورد نیاز خود را جذب کند، صاحبان ایده می‌بایست پروژه را تکمیل و اجرا کنند و پاداش‌های تعهد شده را به حامیان تحویل دهند. این فرآیند مستلزم تلاش، مسئولیت‌پذیری، صداقت و فداکاری است. اگر صاحبان ایده، نتوانند پروژه را تکمیل نمایند، باید به فکر جبران اعتماد از دستۀ حامیانشان باشند. برای این کار می‌توانند:
1. دلیل عدم تکمیل پروژه را با بیان مستندات بیان کنند و حامیان را از موانعی که منجر به عدم تعهدات صاحبان ایده شده مطلع نمایند.
2. با ارائۀ شواهد و گزارش‌های مالی اثبات کنند که سرمایۀ جذب شده را برای پروژه و ایدۀ تعریف شده هزینه کرده‌اند.
3. تلاش کنند با تعریف زمانبندی جدید، پروژۀ خود را تکمیل کنند.
•    سرمایه‌گذاری روی یک پروژه و حمایت از یک ایده، به معنای بسته شدن یک قرارداد معنوی بین صاحب پروژه و حامیان است. راتا در این قرارداد تنها نقش پلتفرم ارتباطی را دارد. در صورتی که صاحب پروژه نتواند به تعهدات خود عمل کند، راتا مسئله را پیگیری کرده و اطلاع‌رسانی می‌کند.