قوانین و مقررات برای صاحبان ایده

صاحبان ایده، برای تعریف کمپین کراودفاندینگ در سایت راتا می‌بایست: 
•    مدارک هویتی خود مانند تصویر کارت ملی و ... را ارائه کنند.
•    خالق ایده باید بتواند بگوید: «این پروژه تمام شد و این چیزی است که ما خلق کردیم و ارائه می‌دهیم». به عبارتی پروژه‌ها و ایده‌ها باید خدمت یا محصولی را خلق کند که قادر به اشتراک گذاشتن آن با دیگران باشد. هر پروژه نیاز به یک طرح برای ایجاد چیزی و به اشتراک‌گذاری آن با دیگران دارد. حتی اگر آن چیز یک حس خوب باشد!
•    پروژه‌ها باید صادقانه و به وضوح تفسیر شوند. جمع راتا، براساس اعتماد و ارتباطات ساخته شده است. پروژه‌ها نباید افراد را گمراه کند و هر نوع رفتار یا فعالیتی که با واقعیت منطبق نباشد و باعث گمراهی و فریب حامیان راتا شود، منجر به تعلیق حساب کاربری صاحب ایده خواهد شد.
•    تمامی فعالیت‌ها و پروژه‌ها و پاداش‌ها می‌بایست منطبق با موازین اخلاقی مشخص شده در قوانین کشور باشد، موارد ممنوع در بخش «پروژه‌ها و پاداش‌های ممنوعه» بخوانید.
•    مسئولیت کلیۀ تعهدات اجرای پروژه و ارائۀ پاداش به حامیان، بر عهدۀ صاحب ایده است.
•    در صورت تحقق کمپین، نام و آدرس حامیان در پروژه‌هایی که برای آن پاداش در نظر گرفته شده در اختیار مالکان ایده قرار خواهد گرفت. حفظ اطلاعات شخصی حامیان در این مرحله برعهدۀ صاحبان ایده خواهد بود.
•    در صورتی که صاحب ایده در حین انجام پروژه متوجه شود تکمیل پروژه (به دلایلی که می‌بایست به حامیان توضیح دهد) امکان‌پذیر نیست، باید سرمایۀ باقی مانده را میان حامیان بر اساس میزان مشارکتشان توزیع کند. 

•    کمپین‌های خیریه تنها با پشتوانه خیریه‌هایی که مجوز ثبت وزارت کشور یا بهزیستی می‌توانند کمپین خود را آغاز کنند.
•    اگر کمپینی بتواند سرمایۀ مورد نیاز خود را جذب کند، صاحبان ایده می‌بایست پروژه را تکمیل و اجرا کنند و پاداش‌های تعهد شده را به حامیان تحویل دهند. این فرآیند مستلزم تلاش، مسئولیت‌پذیری، صداقت و فداکاری است. اگر صاحبان ایده، نتوانند پروژه را تکمیل نمایند، باید به فکر جبران اعتماد از دستۀ حامیانشان باشند. برای این کار می‌توانند:
1. دلیل عدم تکمیل پروژه را با بیان مستندات بیان کنند و حامیان را از موانعی که منجر به عدم تعهدات صاحبان ایده شده مطلع نمایند.
2. با ارائۀ شواهد و گزارش‌های مالی اثبات کنند که سرمایۀ جذب شده را برای پروژه و ایدۀ تعریف شده هزینه کرده‌اند.
3. تلاش کنند با تعریف زمانبندی جدید، پروژۀ خود را تکمیل کنند.

•    راتا می‌تواند دسترسی شما را به تمام یا بخشی  از سایت به دلیل تخطی از قوانین و مقررات سایت و با صلاحدید خود، قطع کند یا به تعلیق درآورد.