پروژه‌ها و پاداش‌های ممنوع

مالکان ایده می‌توانند به منظور ترغیب بیشتر حامیان، پاداش‌هایی برای قدردانی از آن‌ها در نظر بگیرند. این عمل کاملا اختیاری بوده و پروژه‌ها در راتا می‌توانند پاداش محور باشند یا نباشند. اما بسته‌های پاداش نیز مانند پروژه‌ها موظفند به خط قرمزهای راتا احترام بگذارند.
بسته‌ها و پاداش‌های ممنوعه:
•    پروژه‌ها و پاداش‌هایی که به طور بالقوه برای حامیان و افراد جامعه خطرناک باشند
•    هر نوع پروژه و پاداشی که مروج خشونت، نژادپرستی، نفرت و ترس است
•    هر نوع فعالیتی که منجر به توهین، بی‌احترامی، آزار، زیان و تعدی به حریم شخصی افراد شود
•    هر پروژه یا پاداشی که جنبۀ قمار یا بخت‌آزمایی داشته باشد
•    پاداش‌هایی که سلامت افراد و جامعه را به خطر می‌اندازد. نظیر: الکل، مواد مخدر، داروهای روان‌گردان و نوشیدنی‌های انرژی‌زا...
•    پول نقد، پول مجازی، کارت اعتباری و موارد مشابه
•    جذب سرمایه جهت تبلیغات سیاسی (شرکت در انتخابات و غیره)
•    پروژه‌هایی که با شئونات اسلامی مغایرت دارد
•    پروژه‌هایی که منجر به آسیبِ به محیط‌زیست می‌شود