چرا منابع خانواده و دوستان نیز، پاسخگوی راه‌اندازی کسب‌وکارمان نیست؟ وبلاگ راتا

چرا منابع خانواده و دوستان نیز، پاسخگوی راه‌اندازی کسب‌وکارمان نیست؟

تامین مالی به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه ای به صورت میان مدت و بلند مدت از طریق آورده و یا بدهی اطلاق می شود. همچنین شاخه ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب‌وکارها و دولت‌ها می پردازد. تامین مالی پروژه نیز به مجموعه راهکارهای ضروری برای جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه اطلاق می شود. 

در چند سال اخیر این اصطلاح به نوع مشخصی از تامین مالی خارج از ترازنامه با انتقال مولفه‌های مسئولیت اطلاق شده است. اگر چه در مبانی نظری تامین مالی واژه « تامین مالی پروژه ای» اصطلاح متعارفی است، با وجود این، تعریف صریح قانونی و حقوقی مورد توافق همه ارکان در رابطه با این اصطلاح وجود ندارد. دلیل عمده این امر، برداشت دو مفهوم متمایز از این روش است. در حالت اول می تواند اشاره به هر ساختار تامین مالی جهت جذب منابع مالی برای توسعه پروژه باشد و در حالت دوم اشاره به جذب بدهی بدون حق رجوع (یا با حق رجوع محدود) جهت اجرای پروژه مشخص دارد که در این حالت به مفهوم تامین بدهی بدون حق رجوع پروژه ای است. 

در صورتی که پول خودمان، برای راه‌اندازی پروژه‌‌مان کافی نباشد به سراغ خانواده و دوستانمان می‌رویم. این نوع روش تامین مالی، به جای ارزیابی طرح کسب‌وکار، بیشتر به رابطۀ ما با اطرافیانمان بستگی دارد. هدف از این نوع جذب سرمایه، کمک به شروع کسب‌وکار و رسیدن به نقطه‌ای است که ما بتوانیم از راه‌های دیگری بودجه را تامین کنیم.

با این روش، فرآیند تامین مالی سریع‌تر و روش‌های پرداخت انعطاف‌پذیرتر است. اما مسئلهٔ اصلی اینجاست که دوستان و اعضای خانواده بدون ارزیابی امکان‌پذیری و سودآوری طرح و ایده کسب‌وکار، سرمایه را در اختیار ما قرار می‌دهند، چون معمولا تخصص کافی جهت انجام این کار را ندارند.
همچنین در صورت شکست ایده، به غیر از سرمایۀ مادی، مهمترین سرمایۀ معنوی فرد که ارتباطات او با دوستان و آشنایان است نیز به خطر می‌افتد. به همین خاطر فرصت برای جبران آن شکست مالی سخت‌تر می‎شود.

در راتا دربارهٔ انواع روش‌های تأمین مالی صحبت می‌کنیم.
 

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان