چرا همیشه نمی‌شود با منابع شخصی، پروژه تعریف کرد؟ وبلاگ راتا

چرا همیشه نمی‌شود با منابع شخصی، پروژه تعریف کرد؟

صاحبان ایده های نو برای شروع پروژه های خود نیاز به سرمایه اولیه دارند. در ابتدای پروژه باید ریز به ریز هزینه ها و مشکلات احتمالی بررسی شود. در این مرحله باید میزان بودجه کلی و هزینه ها طبق زمانبدی مشخص شود.

تامین مالی مورد نیاز پروژه یکی از اصلی ترین عوامل اجرای موفق پروژه ها است و عدم دستیابی به منابع مالی مورد نیاز، ادامه حیات پروژه را به چالش اساسی می کشاند، بنابراین توجه به عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی پروژه، یکی از اصلی ترین دغدغه های سازمان های پروژه محور در تقبل پروژه ها می باشد. از طرف دیگر، تحقق تامین مالی و جذب منابع مالی پروژه تنها در چارچوب ویژگی های پروژه و ساختارهای شرکت متولی پروژه انجام نمی گیرد و یک فرآیند چند لایه ای از تعاملات بین ارکان درگیر در این فرآیند است. صاحبان ایده های نو برای شروع پروژه های خود نیاز به سرمایه اولیه دارند. در ابتدای پروژه باید ریز به ریز هزینه ها و مشکلات احتمالی بررسی شود. در این مرحله باید میزان بودجه کلی و هزینه ها طبق زمانبدی مشخص شود. معمولا اولین راهی که برای تامین مالی پروژه‌ها به ذهنمان می‌رسد، دست کردن در جیب خودمان است. البته که شاید بعضی از افراد بتوانند میزان بودجه پروژه برای شروع را خودشان تامین کنند. با این روش تامین مالی، فرد نسبت به کسب‌وکار خود کنترل کامل دارد و می‌تواند آزادانه در ارتباط با نحوۀ هزینه ‌کردن تصمیم‌ گیری کند. اما در صورتی که کسب‌وکار شکست بخورد، فرد تمام سرمایۀ خود را از دست خواهد داد. همچنین این احتمال وجود دارد که صاحب ایده سایر فرصت‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران را از دست بدهد.
 

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان