چگونه بستۀ پاداش تعیین کنیم؟ وبلاگ راتا

چگونه بستۀ پاداش تعیین کنیم؟

تعیین بسته های پاداش بسته به نوع کمپین و مخاطبین باید به درستی انتخاب شود.

تامین مالی به فرآیند تمرکز منابع مالی یا سرمایه ای به صورت میان مدت و بلند مدت از طریق آورده و یا بدهی اطلاق می شود. همچنین شاخه ای از علم اقتصاد است که به موضوع فراهم کردن سرمایه برای اشخاص، کسب‌وکارها و دولت‌ها می پردازد. تامین مالی پروژه نیز به مجموعه راهکارهای ضروری برای جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه اطلاق می شود. 

روش‌های تامین مالی، مکانیسم‌هایی هستند که مبنایی برای جذب منابع مالی، تعیین نحوه پرداخت‌ها و شناسایی تعهدات و مسئولیت‌های ارکان پروژه و شرایط حاکم بر تامین مالی ایجاد می کنند. «تعریف بسته‌های پاداش» در پروژه‌های پاداش محور اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند باعث به نتیجه رسیدن یک کمپین و یا شکست آن باشد.

نکتهٔ اول در تعریف بسته‌های پاداش این است که به وضعیت اقتصادی حامیان احتمالی‌تان توجه کنید. اگر اطرافیان شما دانشجویان هستند و افرادی که تازه وارد محیط کسب‌وکار شده‎اند، باید برای آن‎ها بسته‌های پاداش کوچک‌تری در نظر گرفت و اگر اطرافیانتان کارمندان عالی‎رتبه و مدیران دولتی هستند، باید بسته‎های پاداش بزرگتری.

در حالت اول می‌تواند کف بستۀ پاداش شما، چند هزار تومان باشد و در حالت دوم که اطرافیانتان همه از مدیران و کارمندان ارشد هستند، می‌توانید کف بسته‌هایتان را چند صدهزارتومان در نظر بگیرید! می توانید تنوع بسته ها را جوری در نظر بگیرید که همه طیف از مخاطبان با هرگونه توانایی بتوانند که حمایت خود را داشته باشند. در پست‌های بعد دربارهٔ سایر نکات تعریف بسته‌های پاداش، حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید.
 

آخرین کمپین
کمپین موفق
موتور فرهاد
موتور فرهاد

پایان یافته

151حامی

28,172,611 تومان از 20,000,000 تومان