پویش تولید ماسک

سرمایه جذب شده : ۲,۲۶۱,۵۱۲ تومان (23%)

سرمایه مورد نیاز : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

3 روز مانده

۵۷حامی

سرو مهر

سرو مهر

کمپین تهران

تا حالا شده به این فکر کنیم اگر می‌شد همگی ماسک بزنیم، اکنون تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان قربانی این ویروس منحوس نمی‌شدند؟ اما بخش زیادی از مردم کشورمان در این تنگنای اقتصادی توان خرید ماسک بهداشتی را ندارند... جمعیت سرومهر برآن شده تا کارگاه تولید و توزیع ماسک‌های بهداشتی برای عزیزان نیازمند راه‌اندازی کند تا بتواند وظیفه‌ی اجتماعی خود را انجام دهد.

اطلاعات بیشتر

کمپین ها

پویش تولید ماسک

پویش تولید ماسک

استفاده از ماسک تنها راه نجات جمعی ماست. قصد کرده‌ایم کارگاهی برای این هدف راه‌اندازی کنیم.

3 روز باقی مانده

۵۷حامی

۲,۲۶۱,۵۱۲ تومان از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حمایت سریع
اطلاعات بیشتر