کمپین ها

کمپین موفق
جایزه چراغ 97

جایزه چراغ 97

هدف ما در این کمپین امکان مشارکت همگان برای قدردانی بی تکلف و غیر دولتی از چهره های موثر ترویج علم ایران است.

به اتمام رسیده

۱۰۷حامی

۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان