جایزه چراغ 97

سرمایه جذب شده : ۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان (61%)

سرمایه مورد نیاز : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

0 روز مانده

۱۰۷حامی

پژمان نوروزی ، سیاوش صفاریان پور

پژمان نوروزی ، سیاوش صفاریان پور

کمپین

این کمپین برای همراه کردن همه مشتاقان ترویج علم در ایران راه اندازی شده است. به همین دلیل ما بانیان جایزه چراغ تصمیم گرفتیم به جای تامین هزینه برگزاری مراسم شب چراغ از طریق جذب اسپانسر، از افراد ، نهاد ها و سازمانهای علاقمند دعوت کنیم تا از این شیوه مدرن و اثربخش در فعالیت های اجتماعی بهره بگیریم. آنچه این شیوه را متمایز می کند شفافیت در مسیر تامین و مصرف منابع مالی است به همین دلیل جایزه چراغ در سال جاری این مسیر را برای رسیدن به هدف جلب مشارکت جمعی پیش روی خود قرار داده است.

اطلاعات بیشتر

کمپین ها

کمپین موفق
جایزه چراغ 97

جایزه چراغ 97

هدف ما در این کمپین امکان مشارکت همگان برای قدردانی بی تکلف و غیر دولتی از چهره های موثر ترویج علم ایران است.

به اتمام رسیده

۱۰۷حامی

۱۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان