کمپین ها

کمپین موفق
جایزه چراغ 97

جایزه چراغ 97

هدف ما در این کمپین امکان مشارکت همگان برای قدردانی بی تکلف و غیر دولتی از چهره های موثر ترویج علم ایران است.

پایان یافته

107حامی

18,430,000 تومان از 15,000,000 تومان