کمپین ها

رویای آب

رویای آب

آینده را می توان تغییر داد. مستند «رویای آب» داستان یک استارت آپ در خراسان جنوبی است که با بی آبی مبارزه می کند.

به اتمام رسیده

۲۳حامی

۱,۱۵۸,۱۰۰ تومان از ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان