کمپین ها

در انتظار نمایش

در انتظار نمایش

«در انتظار نمایش» نام یک اثر نمایشی مستقل و دانشجویی ست که از 5 اسفند 97 به اجرا می روند.

پایان یافته

2حامی

2,040,000 تومان از 12,000,000 تومان