پیش‌فروش شماره‌ی اول دالان

سرمایه جذب شده : 19,000,000 تومان (126%)

سرمایه مورد نیاز : 15,000,000 تومان

پایان یافته

260حامی

کمپین

بعد از نُه ماه فعالیت و انتشار سه پرونده‌ی آنلاین، اولین شماره‌ی چاپی دالان در آستانه‌ی انتشار است. این شماره با موضوع بلوار کشاورز، از جنبه‌های مختلفی بر تاریخچه‌ی این بلوار تمرکز می‌کند.

اطلاعات بیشتر

کمپین ها

کمپین موفق
پیش‌فروش شماره‌ی اول دالان

پیش‌فروش شماره‌ی اول دالان

کمپین پیش‌فروش شماره‌ی اول مجله‌ی دالان با موضوع بلوار کشاورز

پایان یافته

260حامی

19,000,000 تومان از 15,000,000 تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. دومین شمارۀ آن در اردیبهشت 98 با موضوع «قبرستان» منتشر می شود.

پایان یافته

196حامی

15,097,000 تومان از 15,000,000 تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. مجله ای دربارۀ فضاهایی که تجربه می کنیم. اولین شمارۀ آن اسفند 97 منتشر می شود.

پایان یافته

142حامی

13,046,000 تومان از 10,000,000 تومان

کمپین موفق
نشریه زنبق - شماره 13

نشریه زنبق - شماره 13

زنبق، یک مجلۀ دانشجویی است با دغدغۀ زنان. 6 ساله است و می خواهد با پیش‎فروش مجله، هزینه های چاپ جدیدش را تامین کند.

پایان یافته

78حامی

5,182,000 تومان از 5,000,000 تومان