پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

سرمایه جذب شده : 15,097,000 تومان (100%)

سرمایه مورد نیاز : 15,000,000 تومان

پایان یافته

196حامی

کمپین

حوالی مجله ای دربارۀ ما و فضای اطرافمان است. محیط اطراف می تواند شهر، خانه یا مقیاس های کوچکتر و بزرگتر باشد. در هر شماره ، یک فضا را انتخاب می کنیم و دربارۀ تجربه هایمان از آن فضا صحبت می کنیم. شمارۀ 2 این دوماهنامه که در اردیبهشت 98 منتشر می شود، «حوالی قبرستان» است. متن ها و عکس ها، به شما خواهند گفت در حوالی قبرستان چه خبر است؟ برای حمایت از ما می توانید نسخۀ الکترونیکی یا نسخۀ چاپی مجله را پیش خرید کنید. همچنین می توانید با درج آگهی در مجله یا لوگوی موسسۀتان در پشت جلد، ما را همراهی کنید.

اطلاعات بیشتر

کمپین ها

کمپین موفق
پیش‌فروش شماره‌ی اول دالان

پیش‌فروش شماره‌ی اول دالان

کمپین پیش‌فروش شماره‌ی اول مجله‌ی دالان با موضوع بلوار کشاورز

پایان یافته

260حامی

19,000,000 تومان از 15,000,000 تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. دومین شمارۀ آن در اردیبهشت 98 با موضوع «قبرستان» منتشر می شود.

پایان یافته

196حامی

15,097,000 تومان از 15,000,000 تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. مجله ای دربارۀ فضاهایی که تجربه می کنیم. اولین شمارۀ آن اسفند 97 منتشر می شود.

پایان یافته

142حامی

13,046,000 تومان از 10,000,000 تومان

کمپین موفق
نشریه زنبق - شماره 13

نشریه زنبق - شماره 13

زنبق، یک مجلۀ دانشجویی است با دغدغۀ زنان. 6 ساله است و می خواهد با پیش‎فروش مجله، هزینه های چاپ جدیدش را تامین کند.

پایان یافته

78حامی

5,182,000 تومان از 5,000,000 تومان