پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

سرمایه جذب شده : ۱۵,۰۹۷,۰۰۰ تومان (101%)

سرمایه مورد نیاز : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

0 روز مانده

۱۹۶حامی

حبیب دانشور

حبیب دانشور

کمپین تهران

حوالی مجله ای دربارۀ ما و فضای اطرافمان است. محیط اطراف می تواند شهر، خانه یا مقیاس های کوچکتر و بزرگتر باشد. در هر شماره ، یک فضا را انتخاب می کنیم و دربارۀ تجربه هایمان از آن فضا صحبت می کنیم. شمارۀ 2 این دوماهنامه که در اردیبهشت 98 منتشر می شود، «حوالی قبرستان» است. متن ها و عکس ها، به شما خواهند گفت در حوالی قبرستان چه خبر است؟ برای حمایت از ما می توانید نسخۀ الکترونیکی یا نسخۀ چاپی مجله را پیش خرید کنید. همچنین می توانید با درج آگهی در مجله یا لوگوی موسسۀتان در پشت جلد، ما را همراهی کنید.

اطلاعات بیشتر

کمپین ها

کمپین موفق
نشریه زنبق - شماره 13

نشریه زنبق - شماره 13

زنبق، یک مجلۀ دانشجویی است با دغدغۀ زنان. 6 ساله است و می خواهد با پیش‎فروش مجله، هزینه های چاپ جدیدش را تامین کند.

به اتمام رسیده

۷۸حامی

۵,۱۸۲,۰۰۰ تومان از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

پیش خرید شمارۀ دوم مجلۀ «حوالی» با نام «حوالی قبرستان»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. دومین شمارۀ آن در اردیبهشت 98 با موضوع «قبرستان» منتشر می شود.

به اتمام رسیده

۱۹۶حامی

۱۵,۰۹۷,۰۰۰ تومان از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کمپین موفق
پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

پیش خرید شمارۀ اول نشریۀ «حوالی»

«حوالی» دوماه نامه ای مستقل و مستند است. مجله ای دربارۀ فضاهایی که تجربه می کنیم. اولین شمارۀ آن اسفند 97 منتشر می شود.

به اتمام رسیده

۱۴۲حامی

۱۳,۰۴۶,۰۰۰ تومان از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان