کمپین ها

خانه رویایی

خانه رویایی

می‌خواهیم خانه‌ی رویایمان را بسازیم و دور شویم از این شهر غریب

پایان یافته

85حامی

39,150,000 تومان از 40,000,000 تومان

معیار گردشگری دسترس پذیر

معیار گردشگری دسترس پذیر

«معیار گردشگری دسترس پذیر» مرجعی است برای اطلاع رسانی در زمینۀ تسهیل سفر برای افراد با نیازهای ویژه مثل معلولیت، بارداری

پایان یافته

50حامی

4,003,500 تومان از 10,000,000 تومان