تجهیز خانه امید انجمن اتیسم ایران

وظیفه داریم جهانی بسازیم که فرزندانمان در آن آسوده زندگی کنند، جهانی آگاه به اتیسم و نیازهای مرتبط با آن. جهانی که درآن فرزندان ما هم بتوانند از بیمه استفاده کنند، تا لابه لای چرخ دنده های هزینه های سرسام آور درمان و نگهداری آنان خُرد نشویم. سپردن فرزندانمان به خانه ی امید سه، جایی که امکان تجربه ی مشترک فراهم است و زمینه ی توانمندسازی فرزندانمان فراهم می شود، وظیفه ی ماست. همراه ما باشید تا به یاری پروردگار این کشتی را به ساحل امن برسانیم. همراه ما باشید در تجهیز خانه ی امید سه.

زهرا سادات مهاجری

1 کمپین

سرمایه جذب شده : 2,698,000 تومان (8%)

37حامی

سرمایه مورد نیاز : 30,000,000 تومان

پایان یافته

بسته ها

داستان

نگاه کنید که نسبت به بیست سال پیش چقدر مردم به اختلال فرزندان ما آگاه‌تر شده‌اند؛ اما راه درازی پیش روی ما مانده است. ما وظیفه داریم جهانی بسازیم که فرزندانمان در آن آسوده زندگی کنند، جهانی آگاه به اتیسم و نیازهای مرتبط با آن. جهانی که درآن فرزندان ما هم بتوانند از بیمه استفاده کنند، تا ما لابه‌لای چرخ‌دنده‌های هزینه‌های سرسام‌آور درمان و نگهداری آنان خُرد نشویم.

فرزندان ما اگر بدانند تنها نیستند، اگر بدانند کسان دیگری هستند که جهان را شبیه خودشان می‌بینند، اگر بتوانند در کنار متخصصان و مربیان درک کنند که توانایی‌هایی دارند، درک کنند که برای زندگی در این جهان لازم نیست حتما «مانند دیگران» باشند، زندگی بهتری خواهند داشت. اُتیسم اختلالی است که طیف گسترده‌ای دارد. ممکن است هیچ مشکلی در زندگی فرد ایجاد نکند و ممکن است فرد را نیازمند مراقبت مداوم کند. مهم این است که اتیسم را سریع تشخیص دهیم و برای شناختش اقدام کنیم.

سپردن فرزندانمان به خانه‌ی امید سه، جایی که امکان تجربه‌ی مشترک فراهم است و زمینه‌ی توانمندسازی فرزندانمان فراهم می‌شود، وظیفه‌ی ماست. در کنار ما باشید، همراه ما باشید تا به یاری پروردگار این کشتی را به ساحل امن  برسانیم. همراه ما باشید در تجهیز خانه‌ی امید سه.

نگاه کنید که نسبت به بیست سال پیش چقدر مردم به اختلال فرزندان ما آگاه‌تر شده‌اند؛ اما راه درازی پیش روی ما مانده است. ما وظیفه داریم جهانی بسازیم که فرزندانمان در آن آسوده زندگی کنند، جهانی آگاه به اتیسم و نیازهای مرتبط با آن. جهانی که درآن فرزندان ما هم بتوانند از بیمه استفاده کنند، تا ما لابه‌لای چرخ‌دنده‌های هزینه‌های سرسام‌آور درمان و نگهداری آنان خُرد نشویم.

فرزندان ما اگر بدانند تنها نیستند، اگر بدانند کسان دیگری هستند که جهان را شبیه خودشان می‌بینند، اگر بتوانند در کنار متخصصان و مربیان درک کنند که توانایی‌هایی دارند، درک کنند که برای زندگی در این جهان لازم نیست حتما «مانند دیگران» باشند، زندگی بهتری خواهند داشت. اُتیسم اختلالی است که طیف گسترده‌ای دارد. ممکن است هیچ مشکلی در زندگی فرد ایجاد نکند و ممکن است فرد را نیازمند مراقبت مداوم کند. مهم این است که اتیسم را سریع تشخیص دهیم و برای شناختش اقدام کنیم.

سپردن فرزندانمان به خانه‌ی امید سه، جایی که امکان تجربه‌ی مشترک فراهم است و زمینه‌ی توانمندسازی فرزندانمان فراهم می‌شود، وظیفه‌ی ماست. در کنار ما باشید، همراه ما باشید تا به یاری پروردگار این کشتی را به ساحل امن  برسانیم. همراه ما باشید در تجهیز خانه‌ی امید سه.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

دیدگاه ها

0 دیدگاه

حامیان

 • مرتضی شاکری

  مرتضی شاکری

 • ناصر کریمی

  ناصر کریمی

 • سام فرخی

  سام فرخی

 • فرزاد مجدی

  فرزاد مجدی

 • محمد اسلوب

  محمد اسلوب

 • علی اکبر اصغری

  علی اکبر اصغری

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • مجتبی مقیمی

  مجتبی مقیمی

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • مسعود بهزادیان

  مسعود بهزادیان

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • الهه ملكي

  الهه ملكي

 • علی احمدی

  علی احمدی

 • محمدرضا رستم زاده

  محمدرضا رستم زاده

 • جابر نوروزی

  جابر نوروزی

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • آرزو حسینی تکیه

  آرزو حسینی تکیه

 • مهدی شهابی

  مهدی شهابی

 • احسان زارع

  احسان زارع

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • محسن علیزاده مقدم

  محسن علیزاده مقدم

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • احسان باقرزاده

  احسان باقرزاده

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • مهدی مطهرنیا

  مهدی مطهرنیا

 • سینا نظری

  سینا نظری

 • فرهاد لرستانی

  فرهاد لرستانی