کمپین‌ها > انتشارات / کتاب کودکان

آینده را ورق بزنیم

ماهنامه قلک تصمیم دارد کتابخانه 10 مدرسه در مناطق «کم برخوردار» ایران را تجهیز کند.

انتشارات/کتاب کودکان
30,303,030 از 30,000,000 تومان
101 %
پایان یافته