سامانه تأمین سرمایه جمعی راتا

×
ورود / ثبت نام
برگ نخست ایجاد کمپین همه‌ی کمپین‌ها جست‌وجو

کمپین‌ها > سلامت

تنها نیستی

انجمن یاران نیکوکار جامع قصد دارد بسته های بهداشتی به صورت خاص برای بانوان استان لرستان جمع آوری کند.

سلامت/ابزار سلامت
0 از 15,000,000 تومان
0 %
پایان یافته