کمپین‌ها > خیریه / کودکان

در بحران ها، کودکانمان را فراموش نکنیم

سیل به پیر، جوان، کودک، زن و مرد آسیب می‌رساند. بعد از سیل اما «کودکان» بیشتر در معرض آسیبند. ما آن ها را می‌بینیم.

خیریه/کودکان
15,548,000 از 15,000,000 تومان
104 %
پایان یافته