کمپین‌ها > خیریه / آموزش و تحصیل

کمپین کوله کتاب

با پشتیبانی از طرح کوله کتاب حامی از کودکان دورترین روستاهای ایران حمایت کنید.

خیریه/آموزش و تحصیل
5,837,000 از 5,775,000 تومان
101 %
پایان یافته