سامانه تأمین سرمایه جمعی راتا

×
ورود / ثبت نام
برگ نخست ایجاد کمپین همه‌ی کمپین‌ها جست‌وجو
چرا طول زمانی کمپینمان را کمتر کردیم؟
  • تاریخ انتشار: 1397/12/02

چرا طول زمانی کمپینمان را کمتر کردیم؟

ما تصمیم گرفتیم، بازۀ زمانی فعالیت کمپینمان را از یک ماه، به یازده روز کاهش دهیم.

با توجه به نزدیکتر شدن به زمان چاپ شمارۀ اول مجله و نیز افزایش هزینۀ پیش‌بینی شدۀ کاغذ و چاپ، با هماهنگی راتا تصمیم گرفتیم بازۀ زمانی فعالیت کمپین را از 30 روز، به 11 روز کاهش دهیم تا بتوانیم زودتر به منابعی که از طریق کراودفاندینگ جمع شده دسترسی پیدا کنیم.

از این که در این راه ما را همراهی می‌کنید، متشکریم.

500