×
ورود / ثبت نام
برگ نخست ایجاد کمپین کاوش جست‌وجو

سامانه تأمین سرمایه جمعی راتا

جایزه چراغ 97

هدف ما در این کمپین امکان مشارکت همگان برای قدردانی بی تکلف و غیر دولتی از چهره های موثر ترویج علم ایران است.

/ آموزش/سایر
18,430,000 از 30,000,000
61 %
پایان یافته
میخوای بدونی؟

ما میخواهیم به کنجاوی در جهان علم بپردازیم

/ آموزش/سایر
0 از 15,000,000
0 %
پایان یافته