×
ورود / ثبت نام
برگ نخست ایجاد کمپین کاوش جست‌وجو

سامانه تأمین سرمایه جمعی راتا

Image

تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی یک روش جمع آوری سرمایه است که از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای حمایت مالی از یک ایده و یا کسب وکار مشخص صورت می گیرد.

تامین مالی جمعی[1] یک روش جمع‌آوری سرمایه یا کمک‌های کوچک مالی است که از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای حمایت مالی از یک ایده، پروژه یا کسب‌وکار مشخص صورت می‌گیرد. جذب سرمایه مردمی شامل طیف مختلفی از فعالیت‌ها از جمله امدادرسانی به حادثه‌ دیدگان، روزنامه‌ نگاری، شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین‌های سیاسی، بودجه راه‌اندازی استارت آپ‌ها[2]، تولید آثار بصری، توسعۀ نرم‌افزارهای متن‌باز[3]، توسعۀ اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه‌های شهری است.

تامین مالی جمعی یکی از روندهای محبوب روز دنیا است که با ظهور پلتفرم هایی نظیر کیک‌استارتر[4] و زوپا[5] در اواسط سال 2000 رشد چشمگیری داشت[6]. با این حال، تاریخچه این موضوع احتمالا به سال 1700 برمی‌گردد، زمانی که جاناتان سوییفت[7] صندوق وام ایرلندی را برای ارائه یارانه به خانواده‌های کم درآمد ایرلند تاسیس کرد. این نخستین فرم ثبت شدۀ یارانۀ نقدی بود که برای ارائۀ خدمات مالی به افرادی که درآمد کم داشته و دسترسی به خدمات بانکداری سنتی نداشتند، ایجاد شد. اما قدیمی‌ ترین پروژه انجام شده در این حوزه در مقیاس وسیع‌ تر به سال 1885 جهت ساخت مجسمۀ آزادی[8] باز می‌گردد. در این ﺳﺎل کمیته ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی اﻋﻼم کرد بودجه ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. در آن زمان دولت تمایلی به صرف بودجۀ بیشتر برای این پروژه نداشت. به همین خاطر ﺟﻮزف ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر[9]، ﻧﺎﺷﺮ مشهور روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک از ﻣﺮدم آمریکا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اهدای کﻤک‌های ﻣﺎﻟﯽ جهت اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی ﺑﻪ ﭘﺎی کیوسک های  اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوﻧﺪ. ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﺑﯿﺶ از 100،000 دﻻر در ﻋﺮض پنج ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از 160،000 ﻧﻔﺮ، کمک های ﻣﺮدﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد که حجم قابل توجه آن دارای ارزش 1 ﯾﺎ کﻤﺘﺮ از 1 دﻻر ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ پروژه از ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.[10]

تامین مالی جمعی 4 مدل شناخته شده دارد که در قسمت‌های بعدی آکادمی به تفصیل بیان شده.

برای مطالعۀ قسمت دوم انواع روش‌های تامین مالی جمعی در اینجا کلیک کنید.


[1] crowdfunding

[2] Startup

[3] Open source

[4] Kickstarter

[5] ZOPA

[6] (Rachel Humphries, 2015)

[7] Jonathan Swift

[8] Statue of Liberty

[9] Joseph Pulitzer

[10]  (BBC News, 2013) و (JD Alois, 2014)