Image

انواع روش های تامین مالی، قسمت ششم

قرض بگیر، با سودش پس بده

در قسمت‌های قبل آکادمی راتا دربارۀ انواع روش‌های تامین مالی، به سراغ سرمایه‌گذاران فرشته و سرمایه‌گذاران خطرپذیر رفتیم. گفتیم که این دو روش سرمایه‌گذاری چه معنایی دارند و به طور کل چه تفاوت‌هایی با هم دارند و در چه مرحله‌ای از یک کسب‎وکار به کمک صاحبان ایده می‌آیند و چه مزایا و معایبی دارند.

حالا در قسمت ششم انواع روش‌های تامین مالی به سراغ سرمایه‌گذاران قرضه رفته‌ایم و از آن‌هایی گفته‎ایم که فارغ از سود و زیانی که ایده در مرحلۀ ورود به بازار خواهد داشت، به شما وام می‌دهند و انتظار دارند پولشان را به همراه بهرۀ معینی، پس بگیرند.

 

سرمایه‌گذاران بدهی[1]:

سرمایه‌گذاران قرضه افرادی هستند که سرمایۀ خود را در ازای نرخ بازپرداخت ثابتی در اختیار صاحبان ایده و شرکت‌ها قرار می‌دهند. آن‌ها سرمایۀ خود را با یک نرخ بهرۀ خاص و در زمان مشخصی به صاحبان کسب‌وکار وام می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در قبال تامین مالی، نه سهامی دریافت می‌کنند و نه در سود ایده شریک می‌شوند. صاحبان ایده فارغ از سود و ضرر ایدۀشان باید بهره‎ای را که مشخص شده، به سرمایه‌گذاران قرضه یا بدهی، پرداخت کنند.

در برخی موارد، شرکت‌ها در قالب اوراق بدهی به سراغ سرمایه‌گذاران بدهی می‌روند و جذب سرمایه می‌کنند. در این موارد سرمایه‌گذاران با خرید این اوراق، از شرکت طلبکار می‌شوند و شرکت مابه‌ازای بدهی‎اش به سرمایه‌گذاران باید سود ثابتی به آن‌ها پرداخت کند.

مزایا:

1. مالکیت کسب‌وکار در اختیار صاحب آن باقی خواهد ماند.

2. این نوع تامین مالی برای صاحبان ایده، معمولا کم هزینه و کم ریسک است.

3. بهره‌ای که در قبال سرمایه، به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود، تحت عنوان مالیات محاسبه می‌شود.

معایب:

1. در صورت موفقیت یا شکست شرکت، صاحب کسب‌وکار موظف به بازپرداخت وام به همراه سود تضمین شدۀ آن است.

 

در ادامه به شما می‌گوییم که سرمایه‌گذاران سهام چه کسانی هستند. به قسمت هفتم این مجموعه بیایید.