Image

انواع روش های تامین مالی | سرمایه گذاران قرضه

درانواع روش های تامین مالی به سراغ سرمایه گذاران قرضه رفته ایم آنهایی که فارغ از هر سود و زیانی، به شما وام می دهند و انتظار دارند پولشان را به همراه بهرۀ معینی، پس بگیرند.

در قسمت‌های قبل آکادمی راتا دربارۀ انواع روش‌های تامین مالی، به سراغ سرمایه‌گذاران فرشته و سرمایه‌گذاران خطرپذیر رفتیم. گفتیم که این دو روش سرمایه‌گذاری چه معنایی دارند و به طور کل چه تفاوت‌هایی با هم دارند و در چه مرحله‌ای از یک کسب‎وکار به کمک صاحبان ایده می‌آیند و چه مزایا و معایبی دارند.

حالا در قسمت ششم انواع روش‌های تامین مالی به سراغ سرمایه‌گذاران قرضه رفته‌ایم و از آن‌هایی گفته‎ایم که فارغ از سود و زیانی که ایده در مرحلۀ ورود به بازار خواهد داشت، به شما وام می‌دهند و انتظار دارند پولشان را به همراه بهرۀ معینی، پس بگیرند.

 

سرمایه‌گذاران بدهی:

سرمایه‌گذاران قرضه افرادی هستند که سرمایۀ خود را در ازای نرخ بازپرداخت ثابتی در اختیار صاحبان ایده و شرکت‌ها قرار می‌دهند. آن‌ها سرمایۀ خود را با یک نرخ بهرۀ خاص و در زمان مشخصی به صاحبان کسب‌وکار وام می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در قبال تامین مالی، نه سهامی دریافت می‌کنند و نه در سود ایده شریک می‌شوند. صاحبان ایده فارغ از سود و ضرر ایدۀشان باید بهره‎ای را که مشخص شده، به سرمایه‌گذاران قرضه یا بدهی، پرداخت کنند.

در برخی موارد، شرکت‌ها در قالب اوراق بدهی به سراغ سرمایه‌گذاران بدهی می‌روند و جذب سرمایه می‌کنند. در این موارد سرمایه‌گذاران با خرید این اوراق، از شرکت طلبکار می‌شوند و شرکت مابه‌ازای بدهی‎اش به سرمایه‌گذاران باید سود ثابتی به آن‌ها پرداخت کند.

مزایا:

1. مالکیت کسب‌وکار در اختیار صاحب آن باقی خواهد ماند.

2. این نوع تامین مالی برای صاحبان ایده، معمولا کم هزینه و کم ریسک است.

3. بهره‌ای که در قبال سرمایه، به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود، تحت عنوان مالیات محاسبه می‌شود.

معایب:

1. در صورت موفقیت یا شکست شرکت، صاحب کسب‌وکار موظف به بازپرداخت وام به همراه سود تضمین شدۀ آن است.

 

انواع روش های تامین مالی :