سامانه تأمین سرمایه جمعی راتا

×
ورود / ثبت نام
برگ نخست ایجاد کمپین همه‌ی کمپین‌ها جست‌وجو

تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی یک روش جمع آوری سرمایه است که از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای حمایت مالی از یک ایده و یا کسب وکار مشخص صورت می گیرد.

تامین مالی جمعی[1] یک روش جمع‌آوری سرمایه یا کمک‌های کوچک مالی است که از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای حمایت مالی از یک ایده، پروژه یا کسب‌وکار مشخص صورت می‌گیرد. جذب سرمایه مردمی شامل طیف مختلفی از فعالیت‌ها از جمله امدادرسانی به حادثه‌ دیدگان، روزنامه‌‌نگاری، شهروندی، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپین‌های سیاسی، بودجه راه‌اندازی استارت آپ‌ها[2]، تولید آثار بصری، توسعه نرم‌افزارهای متن‌باز[3]، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژه‌های شهری است.

تامین مالی جمعی یکی از روندهای محبوب روز دنیا است که با ظهور پلتفرم‌هایی نظیر کیک‌استارتر[4] و زوپا[5] در اواسط سال 2000 رشد چشمگیری داشت[6]. با این حال، تاریخچه این موضوع احتمالا به سال 1700 برمی‌گردد. زمانی که جاناتان سوییفت[7] صندوق وام ایرلندی را برای ارائه یارانه به خانواده‌های کم درآمد ایرلند تاسیس کرد. این نخستین فرم ثبت شده یارانه نقدی بود که برای ارائه خدمات مالی به افرادی که درآمد کم داشته و دسترسی به خدمات بانکداری سنتی نداشتند، ایجاد شد. اما قدیمی‌‌ترین پروژه انجام شده در این حوزه در مقیاس وسیع‌‌تر به سال 1885 جهت ساخت مجسمه آزادی[8] باز می‌گردد. در این ﺳﺎل کمیته ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی اﻋﻼم کرد بودجه ﺳﺎﺧﺖ مجسمه آزادی ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. در آن زمان دولت تمایلی به صرف بودجه بیشتر برای این پروژه نداشت. به همین خاطر ﺟﻮزف ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر[9]، ﻧﺎﺷﺮ مشهور روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک از ﻣﺮدم آمریکا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اهدای کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ جهت اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪ آزادی ﺑﻪ ﭘﺎی کیوسک‌های  اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوﻧﺪ. ﭘﻮﻟﯿﺘﺰر ﺑﯿﺶ از 100،000 دﻻر در ﻋﺮض پنج ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از 160،000 ﻧﻔﺮ، کمک‌های ﻣﺮدﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد که حجم قابل توجه آن دارای ارزش 1 ﯾﺎ کمتر از 1 دﻻر ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ پروژه از ﻗﺪﯾﻤﯽ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.[10]

تامین مالی جمعی 4 مدل شناخته شده دارد که در قسمت‌های بعدی آکادمی به تفصیل بیان شده.

برای مطالعه قسمت دوم انواع روش‌های تامین مالی جمعی در اینجا کلیک کنید.


[1] crowdfunding

[2] Startup

[3] Open source

[4] Kickstarter

[5] ZOPA

[6] (Rachel Humphries, 2015)

[7] Jonathan Swift

[8] Statue of Liberty

[9] Joseph Pulitzer

[10]  (BBC News, 2013) و (JD Alois, 2014)